در حال بارگذاری

In Hagham Nist

سامان علیبخشی

Music: Thonas Petrelis Lyrics: Payam Rabiee Arrangement: Behzad Gorji Mix & Mastering: Bijan Gorji Guitar: Maziar Akbari Cover Art: Amirima Photo: Mohammad Cheraghi