در حال بارگذاری

Mashin Savari (Piano Version)

سهراب پاکزاد

Music: Sohrab Pakzad Lyrics: Ali Iliya Mix & Mastering: Taimaz Etaati Piano: Amirmilad Nikzad Violin: Taimaz Etaati Cover Art: Saalaar Pizari