در حال بارگذاری

Avareh

جمشید

Music: Amin Bamshad Lyrics: Amin Bamshad Arrangement: Pooria Niakan Cover Art: Mehdi Baziar