در حال بارگذاری

Khodahafez Tehran

فریدون

Music: Medvid Latifi Lyrics: Hamed Rajabi & Masoud Mohammadi Arrangement: Pasha Yasrebi Mix & Mastering: Farid Faraz